Encyklopedie taekwonda

O bojových uměních již bylo napsáno bezpočet knih. Mezi stěžejní světová díla v této oblasti však patří velká 15-ti dílná encyklopedie taekwonda, kterou po více jak 30. letech usilovné týmové práce vědců, lékařů a instruktorů taekwonda vydal jako svou celoživotní práci jeho zakladatel a tvůrce, korejský generál Choi Hong-hi.

Na více jak pěti tisících stránkách je zde popsáno přes tři tisíce nejrůznějších technik taekwonda (postoje, útočné i obranné techniky jak rukou, tak i nohou, výskoky, podmety, tréninkové metody ap.). Mnoho technik bylo převzato nejen ze starobylých korejských bojových umění Soo Bak Gi, Tae Kyon či Hwarangdo, ale i z japonského Karate, ve kterém generál Choi získal 2. dan.

Všechny techniky byly podrobeny důkladnému vědeckému zkoumání a postupně „optimalizovány“ týmem vědců a lékařů podle posledních známých fyziologických a především biomechanických poznatků tak, aby byly snadno použitelné a přesto maximálně účinné pro člověka 20. století. Veliký důraz byl kladen na to, aby student dosáhl správným provedením techniky a správného návodu cvičení maximálně možné síly. Takto se i slabší cvičenec může silově vyrovnat silnějšímu protivníkovi.

Mimo to byl ale generál Choi se svým týmem také u tvorby nových a zcela unikátních technik. Pod jeho vedením vznikl veliký počet útočných i obranných technik rukou a také několik desítek nových kopů, z čehož většina byla v otočce nebo výskoku. V té době také generál Choi povýšil kopy ve výskoku na kopy v letu, když vůbec poprvé za pomoci jednoho ze svých instruktorů Hwang Ho-yonga dokázal, že v jednom výskoku se dá technicky provést 3 a více kopů za sebou. Nemůžeme opomenout, že Hwang Ho-yong je od roku 1987 mezinárodním instruktorem taekwonda právě u nás v České republice.

Známý slovenský karatista František Šebej ve své knize KARATE (Šport, 1985) popisuje: „Nejvýraznějším znakem taekwonda v současnosti je silná orientace na techniku kopů. Některé techniky vytvořili a modifikovali teprve nedávno. Mnohé z toho, co vzniká v taekwondu, se v dnešním sportovním karate velice rychle přebírá, a tak můžeme vidět techniky taekwonda v repertoáru karatistů nejrůznějších stylů“.

Jak je tedy vidět, taekwon-do má sice kořeny také v karate, nicméně v poslední době díky dlouholeté práci generála Choie je to naopak právě karate a další bojová umění, která modifikované i nové techniky taekwonda zpětně přebírá. Mnohé techniky, které vídáte v nejrůznějších akčních filmech, byly vytvořeny právě generálovým týmem.

Mimo obsáhlý popis technik obsahuje encyklopedie taekwonda také etiku i etiketu v taekwondu, vztah žáka k učiteli i učitele k žákovi, způsob výuky od bílého pásu začátečníka až po mistrovské technické stupně (asistenti, učitelé, mistři a velmistři), celosvětově platné soutěžní i zkušební pravidla a také historický vývoj celého taekwonda.

Encyklopedie taekwonda je opravdu velice obsáhlá a její důkladné studium, nácvik a především plné porozumění zabere mnoho a mnoho let. Také proto ji nedoporučujeme číst začátečníkům v taekwondu. Ti by měli získat své první informace i techniku od kvalitních trenérů a učitelů v některé z registrovaných škol. Tak máte jistotu, že se učíte opravdu originální taekwon-do.

Z encyklopedie by však již později měli naopak čerpat všichni cvičenci, kteří dosáhnou mistrovského technického stupně. Proto Vám ji zde v plném znění přinášíme (Rok vydání 1983, anglický jazyk).


1. díl

Původ a vývoj válečnických umění. Historie taekwonda. Morální kultura. Filozofie. Plán výuky. Kompozice taekwonda. Demonstrace. O autorovi. Skupinové fotografie.2. díl

Teorie síly. Útočné a blokovaci plochy. Vitální body. Trénink. Postoje. Tréninkové pomůcky.
3. díl

Techniky rukou.

4. díl

Techniky nohou.

5. díl

Souboje.

6. díl

Základní technika.

7. díl

Základní technika.

8. díl

Chon-Ji, Dan-Gun, Do-San.

9. díl

Won-Hyo, Yul-Gok, Joong-Gun.

10. díl

Toi-Gae, Hwa-Rang, Choong-Moo.

11. díl

Kwang-Gae, Po-Eun, Ge-Baek.

12. díl

Eui-Am, Choong-Jang, Juche.

13. díl

Sam-Il, Yoo-Sin, Choi-Jong.

14. díl

Yon-Gae, Ul-Ji, Moon-Moo.

15. díl

So-San, Se-Jong, Tong-Il.